اطلاعیه

قابل توجه کارآموزان محترم (اندروید)

📣📣📣 قابل توجه کارآموزان محترم (اندروید) که با آقای مهندس خواهانی کلاس دارند

👇👇👇

🔴 کلاس فردا دوشنبه ۹۷/۰۵/۲۲ کنسل می باشد و جلسه بعدی در روز چهارشنبه ۹۷/۰۵/۲۴ برگزار خواهد شد.

Related posts

Leave a Comment