اطلاعیه

قابل توجه کارآموزان محترمی که با آقای مهندس عرب نژاد کلاس دارند

قابل توجه کارآموزان محترمی که با آقای مهندس عرب نژاد کلاس دارند

کلیه کلاس های آموزشی ایشان در روزهای شنبه ۹۸/۰۶/۳۰ و یکشنبه ۹۸/۰۶/۳۱ کنسل می باشد.

Related posts