اخبار آموزشگاه

شروع دوره طراحی سیستم مدیریت محتوا با php( ترم۶ وب)

د ۱ 👇👇👇
🗓 شروع دوره: جمعه ۹۷/۰۴/۲۲
◀️ ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲:۳۰ روزهای جمعه

کد ۲ 👇👇👇
🗓 شروع دوره: شنبه ۹۷/۰۴/۳۰
◀️ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲ روزهای زوج

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
🚹 استاد: خانم مهندس کامران نیا

Related posts

Leave a Comment