اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی ICDL پیشرفته (سرفصل Word) خواهران

دوره آموزشی: ICDL پیشرفته (سرفصل Word) خواهران
شروع دوره: یکشنبه ۹۸/۰۷/۰۷
ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰ روزهای فرد
استاد: خانم مروی

Related posts

Leave a Comment