اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی ICDL پیشرفته (سرفصل Excel) خواهران

دوره آموزشی: ICDL پیشرفته (سرفصل Excel) خواهران
شروع دوره: سه شنبه ۹۸/۰۷/۳۰
ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰ روزهای فرد
استاد: خانم مروی

Related posts