اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی Bootstrap (ترمیک وب)

دوره آموزشی: Bootstrap (ترمیک وب)
شروع دوره: سه شنبه ۹۸/۰۷/۲۳
سه شنبه ها ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰ و پنجشنبه ها ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸
استاد: خانم مهندس کامران نیا

Related posts

Leave a Comment