اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی رایانه کار حسابداری مالی(به همراه نرم افزارهای رافع و محک)

دوره آموزشی: رایانه کار حسابداری مالی(به همراه نرم افزارهای رافع و محک)
شروع دوره: پنجشنبه ۹۸/۰۷/۲۵
ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ روزهای فرد
استاد: سرکار خانم مروی

Related posts

Leave a Comment