اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی بوت استرپ (ترمیک وب ،ترم ۲)

✅ دوره آموزشی: بوت استرپ (ترمیک وب ،ترم ۲)

کد۱ 👇👇👇
🗓 شروع دوره: شنبه ۹۷/۰۵/۲۷
◀️ ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰ روزهای زوج

کد ۲👇👇👇
🗓 شروع دوره: یکشنبه ۹۷/۰۵/۲۸
◀️ ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰ روزهای فرد

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
🚹 استاد: خانم مهندس کامران نیا

Related posts