اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی اتوکد

دوره آموزشی: اتوکد
شروع دوره: چهارشنبه ۹۸/۰۹/۰۶
ساعت : ۱۸ الی ۱۹:۳۰ روزهای دوشنبه و چهارشنبه
استاد: خانم مهندس صبوری

Related posts

Leave a Comment