اخبار آموزشگاه

دوره های رایگان پارسوا

آموزشگاه فنی و حرفه ای پارسوا برگزار می کند:
<< دوره های رایگان پارسوا >>
((ویژه تمام کارآموزان پارسوا))

کاربر ICDL مجازی(مهارت های هفتگانه)
فتوشاپ مجازی
ثبت نام از طریق تماس با آموزشگاه

۰۵۱۳۸۹۲۹۱۴۲
۰۵۱۳۸۹۳۷۴۶۴

Related posts