اخبار آموزشگاه

دوره آموزشی رایانه کار حسابداری مالی

دوره آموزشی: رایانه کار حسابداری مالی(به همراه نرم افزارهای رافع و محک)
شروع دوره: چهارشنبه ۹۸/۰۴/۱۹
ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ روزهای زوج
استاد: آقای موسوی

Related posts

Leave a Comment