اخبار آموزشگاه

دعوت به همکاری

📣 فراخوان جذب مربی 👇
آموزشگاه پارسوا جهت تکمیل کادر آموزشی خود در بخش آموزش مجازی در تمامی رشته ها بصورت قرار دادی دعوت به عمل می آورد.
✅ شرایط عمومی همکاری:
داشتن مدرک کارشناسی و بالاتر

Related posts