جدول شهریه آموزشگاه پارسوا

شهریه دوره های آموزشی طراحی وب سایت ( سال ۹۸ )

ردیف نام دوره شهریه خصوصی (هر جلسه) (ریال) شهریه عمومی (ریال) تعداد جلسات لینک ثبت نام
۱ Html&CSS ۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵-۱۲ ثبت نام
۲ Bootstrap ( طراحی واکنش گرا) ۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵-۱۲ ثبت نام
۳ Java Script (مقدماتی) ۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵-۱۲ ثبت نام
۴ Java Script ( پیشرفته ) ۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵-۱۲ ثبت نام
۵ Photoshop ( گرافیک طراحی وب) ۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵-۱۲ ثبت نام
۶ PHP (مقدماتی) ۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵-۱۲ ثبت نام
۷ PHP& MySQL (پایگاه داده) ۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵-۱۲ ثبت نام
۸ CMS (طراحی سیستم مدیریت محتوا) ۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵-۱۲ ثبت نام
۹ WordPress (مقدماتی) ۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵-۱۲ ثبت نام
۱۰ WordPress (پیشرفته) ۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵-۱۲ ثبت نام

شهریه دوره های آموزشی طراحی گرافیک ( سال ۹۸ )

ردیف نام دوره شهریه خصوصی (هر جلسه) (ریال) شهریه عمومی (ریال) تعداد جلسات لینک ثبت نام در دوره
۱ کارور فتوشاپ (مقدماتی) ۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵-۱۲ ثبت نام
۲ کارور فتوشاپ گرافیک ۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲ ثبت نام
۳ کارور فتوشاپ آتلیه ۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲ ثبت نام
۴ Corel Draw ۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲ ثبت نام
۵ After Effect ۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲ ثبت نام
۶ Illustrator ۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲ ثبت نام
۷ InDesign ۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲ ثبت نام
۸ Premiere ۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲ ثبت نام
۹ Edius ۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲ ثبت نام
۱۰فتوشاپ (مجازی)۱٫۰۰۰٫۰۰۰۱۰ثبت نام

شهـریـه دوره هـای آمـوزشـی (سال ۹۸)

ردیف نام دوره شهریه خصوصی (هر جلسه) (ریال) شهریه عمومی (ریال) تعداد جلسات لینک ثبت نام
۱ ICDL2(حضوری) ۵۰۰٫۰۰۰ ۱٫۴۲۰٫۰۰۰ ۱۵-۱۲ ثبت نام
۲ ICDL1 (حضوری) ۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ ۲۵-۲۰ ثبت نام
۳ کاربرICDL(حضوری) ۵۰۰٫۰۰۰ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۰ ثبت نام
۴ ICDL2(غیر حضوری) ۷۰۰٫۰۰۰۱۰ ثبت نام
۵ ICDL1 (غیرحضوری) ۱٫۳۰۰٫۰۰۰۲۰ ثبت نام
۶ کاربرICDL(غیرحضوری) ۲٫۰۰۰٫۰۰۰۳۰ ثبت نام
۴ ترسیم نقشه­ها با نرم افزار اتوکد ۸۰۰٫۰۰۰ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۸-۱۵ ثبت نام
۵ طراحی معماری با نرم افزار ۳Ds Max  (مقدماتی) ۸۰۰٫۰۰۰ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۵-۲۰ ثبت نام
۶ طراحی معماری با نرم افزار ۳Ds Max (پیشرفته) ۸۰۰٫۰۰۰ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۵-۲۰ ثبت نام
۷ کارور فتوشاپ (مقدماتی) ۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵-۱۲ ثبت نام
۸ کارور فتوشاپ گرافیک ۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲ ثبت نام
۹ کارور فتوشاپ آتلیه ۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲ ثبت نام
۱۰ Corel Draw ۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲ ثبت نام
۱۱ رایانه کار حسابداری مالی (با نرم افزارهای رافع، هلو و محک) ۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ ۲۵-۲۰ ثبت نام
۱۲ Solid Works (مقدماتی) ۸۰۰٫۰۰۰ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۸-۱۵ ثبت نام
۱۳ Solid Works (پیشرفته) ۸۰۰٫۰۰۰ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۸-۱۵ ثبت نام
۱۴ Catia (مقدماتی) ۸۰۰٫۰۰۰ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۸-۱۵ ثبت نام
۱۵ Catia (پیشرفته) ۸۰۰٫۰۰۰ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۸-۱۵ ثبت نام
۱۶ Ms Project ۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲ ثبت نام
۱۷ SPSS ۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۸ ثبت نام
۱۸ دوره جامع تعمیرات تخصصی ویژه بازار کار موبایل/ تبلت/ لپ تاپ/گجت های هوشمند ۸۰۰٫۰۰۰ ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۰ ثبت نام
۱۹ اندروید ۸۰۰٫۰۰۰ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵-۱۲ ثبت نام
۲۰ Etabs & Safe ۸۰۰٫۰۰۰ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۵-۲۰ ثبت نام
۲۱ آباکوس ۸۰۰٫۰۰۰ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵-۱۲ ثبت نام
۲۲ Revit ۸۰۰٫۰۰۰ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۵-۲۰ ثبت نام
۲۳ After Effect ۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲ ثبت نام
۲۴ Illustrator ۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲ ثبت نام
۲۵ InDesign ۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲ ثبت نام
۲۶ Premiere ۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲ ثبت نام
۲۷ Edius ۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲ ثبت نام