اطلاعیه

اطلاعیه آزمون ۲۳ خرداد

کارآموزان محترم لطفا توجه فرمائید:
کارآموزانی که در تاریخ ۹۸/۰۳/۲۳ آزمون کتبی هماهنگ کرده اند طی اطلاعیه سازمان امتحان بجای ۲۳ خرداد در بازه ۲۳ خرداد تا ۲۶ خرداد برگزار میگردد، برای شرکت در آزمون سازمان فنی و حرفه ای در تاریخ های ذکر شده آمادگی لازم را داشته باشید.

Related posts