اطلاعیه

اطلاعیه آزمون عملی

📣📣📣 توجه توجه

🔴 اطلاعیه مهم
کارآموزان محترمی که از تاریخ ۹۹/۰۴/۰۱ الی ۹۹/۰۴/۱۵ آزمون کتبی داشته و نمره قبولی کسب نمایند آزمون عملی ایشان در تاریخ ۹۹/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶ در محل آموزشگاه برگزار خواهد شد.

با تشکر مدیریت آموزشگاه پارسوا

Related posts

Leave a Comment