مربیان آموزشگاه

آقای مهندس یاسر جولایی

سمت: 

مدرس آموزشگاه پارسوا

مدرک تحصیلی: 

کارشناسی ارشد مهندسی برق (PowerElectronic)

سوابق کاری:

  1. مدرس دوره های تخصصی مهندسی برق در دانشگاه (از سال ۹۳ تا ۹۴)
  2. مدرس دوره های تخصصی مهندسی برق در آکادمی Learnfiles (از ۹۵ تا اکنون)
  3. مسئول R&D (بخش الکترونیک) شرکت دنتا پارت

سوابق اجرایی:

پژوهشگر آزمایشگاه محرکه های الکتریکی (دانشگاه فردوسی مشهد)

 

Related posts