مربیان آموزشگاه

آقای مهندس میلاد قائمی

سمت: 

مدرس آموزشگاه پارسوا

مدرک تحصیلی: 

کاردانی IT

کارشناسی مهندسی شبکه های کامپیوتری

سوابق کاری:

 1. مسئول IT شرکت گلشاد
 2. مدرس اموزشگاه ازاد پارسوا (از سال ۹۲ تا هم اکنون)
 3. مدرس اموزشگاه ازاد انیما (از سال ۹۱ تا هم اکنون)
 4. مد رس اموزشگاه کاسپین (از سال ۸۸ تا ۹۱)
 5. مدرس اموزشگاه خورشید (از سال ۹۲ تا ۹۴)
 6. مدرس اموزشگاه راشد  (سال ۹۳)
 7. مدرس اموزشگاه بهمن (از سال ۹۲ تا ۹۳ و سال ۹۵)
 8. مدرس هنرستان های شریف (سال ۹۲)
 9. شهدای شرکت برق (سال ۹۵ تا هم اکنون)
 10. کارآفرینان (سال ۹۵ تا هم اکنون)
 11. جویا (سال ۹۴ تا هم اکنون)

سوابق اجرایی:

 1. کارشناس ای تی شرکتهای هوگل (سال ۸۸ تا ۹۰)
 2. کارشناس ای تی حباب (سال ۹۱تا ۹۲)
 3. کارشناس ای تی راهوند (سال ۹۲ تا ۹۳)

ابلاغیه مربیگری در حرفه های:

 1. اتوکد
 2. رایانه کار ICDL درجه یک
 3. رایانه کار ICDL درجه دو
 4. طراحی صفحات وب
 5. فتوشاپ
 6. فلش
 7. کورل دراو
 8. فری هند

Related posts